Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Om oss

Om oss

Nuvarande Carlenskogs anor sträcker sig tillbaka till 1930-talet.

Det var då grundaren, Runar Carlenskog, började sin verksamhet med handel av timmer och skogsråvaror. För att själv kunna förädla trävarorna startade han sågverksrörelse på 1940-talet utanför Vimmerby, och sedermera även i Södermanland under några år på 1950-talet.

Under andra världskriget bedrevs även torvbrytning för att tillgodose behovet av bränsle för uppvärmning.

I mitten på 1950-talet koncentrerades verksamheten till Vimmerby då en lådfabrik förvärvades som tillverkade lådämnen  av virke till bl.a. fisk-, spik- och whiskeylådor.

Efter en utbyggnad av fabrikslokalerna i början av 1960-talet förändrades företagets verksamhet såtillvida att man även började tillverka monteringsfärdiga trähus, takstolar och andra snickeriprodukter samt försäljning av byggmaterial, dvs. de områden som idag är företagets huvudsakliga verksamhet.

1984 flyttades verksamheten till nuvarande plats och 1994 invigdes nuvarande butik.

2005 genomfördes en bolagsbildning. Carlenskogs Byggcenter blev moderlag med 2 dotterbolag, AB Vimmerbyhus samt Carlenskogs Byggvaruhus AB. Moderbolaget förvaltar fastigheterna, Vimmerbyhus blev den tillverkande enheten men hus och takstolar, och Byggvaruhuset fortsätter med traditionell försäljning av byggmaterial.

Som medlem i Woody Bygghandel, som är Sveriges största inköpskedja för byggmaterial, har vi en stark position. 

2018 förvärvades Calenskogs Byggvaruhus av Fellessons Byggnadsvaror AB, ett Växjöbaserat familjeföretag som idags drivs av tredje generationen Fellesson. Läs med om Fellessons här

Affärsidé:

Carlenskogs Byggvaruhus AB skall marknadsföra och sälja dels byggvaror, dels snickerier och andra byggkomponenter, tillverkade inom koncernen till alla typer av byggnader i nordöstra Götaland inom vårt turbilsområde. Huvudsakliga delen av kundsegmentet utgörs av små- och medelstora byggmästare, lantbrukare samt medvetna konsumenter.